cần tư vấn
Trả lời:

Chào bạn. Xin hỏi bạn bị nghe kém, ù tai, viêm tai bao lâu rồi?