Cháu bị Điếc tai đột ngột từ lúc bẩy tuổi đến nay được năm sáu năm rồi có chữa được không?
Trả lời:

Chào bạn, năm nay bạn bao nhiêu tuổi ạ? Đối với trường hợp tai bị điếc thì khả năng phục hồi hoàn toàn là rất khó, tuy nhiên để hỗ trợ cải thiện chức năng nghe và ngăn chặn quá trình suy giảm nặng hơn bạn có thể tham khảo sử dụng TPBVSK Kim Thính ạ. Chúc bạn sức khỏe