Bác sĩ ơi cho cháu hỏi điếc có mấy loại? Cám ơn bác sĩ nhiều.
Trả lời:

Chào bạn! Có 3 loại: điếc dẫn truyền, điếc tiếp nhận, điếc hỗn hợp.
Điếc dẫn truyền:
Điếc dẫn truyền hay gặp trong các bệnh lý của tai ngoài và tai giữa, làm cản trở đường truyền của âm thanh đến tai trong.
Mức độ điếc từ nhẹ đến vừa, có thể điếc tới 60 – 70dB. Một số trường hợp có thể điếc tạm thời.
Điếc tiếp nhận
Điếc tiếp nhận hay gặp trong các bệnh tích của tai trong, âm thanh truyền đến tai trong không biến đổi được thành các xung điện. Là loại tổn thương ở thành phần cấu tạo của tai trong như mê nhĩ, dây thần kinh thính giác (dây VIII), hoặc tổn thương thần kinh trung ương.
Mức độ điếc từ nhẹ, vừa, nặng, sâu thậm chí điếc hoàn toàn. Một số trường hợp có thể điếc vĩnh viễn.
Điếc hỗn hợp:
Bao gồm cả đặc điểm của điếc dẫn truyền và điếc tiếp nhận.
Đặc điểm chung của điếc hỗn hợp là nghe tiếng trầm khó, mức độ nghe đường xương bị giảm nhẹ.

Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe.

Chuyên viên tai mũi họng.