Em có vấn đề về tai và từng điều trị. Bác sĩ chuẩn đoán em bị nghe kém dẫn truyền độ 3, uống thuốc hơn 1 năm mà không thấy cải thiện gì. Cho em hỏi là bệnh em có thể trị hết một cách triệt để hay không? Em có hay tin là có thực phẩm chức năng Kim Thính. Nếu em uống thực phẩm Kim Thính thì trong khoảng bao lâu bệnh em có thể cải thiện? Và có thể cải thiện được nhiều hay không?
Trả lời:

Chào bạn! Điếc dẫn truyền có nhiều nguyên nhân, muốn biết là có điều trị triệt để hay không thì  phải biết được nguyên nhân và mức độ tổn thương trong tai. Việc điều trị cần tuân thủ theo bác sĩ, ngoài ra bạn có thể dùng sản phẩm Kim Thính là rất tốt. Nhiều người chia sẻ dùng Kim Thính có kết quả bạn nhé

Chúc bạn nhiều sức khỏe.

Chuyên viên tai mũi họng.