Thật khó khăn để nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu bạn bị ù tai – kết luận này được rút ra sau một cuộc khảo sát từ Bắc Ireland.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hiểu biết về ù tai quá ít

Một báo cáo từ Bắc Ireland được thực hiện bởi Action Hearing Loss (Anh) cho thấy, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe chưa được đào tạo hoặc trang bị đầy đủ kiến thức để giúp đỡ trường hợp bị ù tai.

Action Hearing Loss đã khảo sát các chuyên gia tai, mũi, họng, chuyên gia thính học, nhân viên xã hội và bác sĩ để tìm hiểu về các loại dịch vụ có sẵn ở Bắc Ireland. Họ nhận thấy, 7 trong số 10 nhà thính học nói rằng, họ không có đủ nguồn lực để phục vụ những người mắc chứng ù tai. Một nửa trong số 174 bác sĩ trả lời rằng họ thấy 1 – 3 bệnh nhân mắc chứng bệnh này mỗi tháng, nhưng kiến thức của họ về tình trạng này là trung bình hoặc dưới trung bình.

Các câu trả lời từ 5 quỹ chăm sóc sức khỏe cho thấy, hiện nay, không có nhân viên công tác xã hội được đào tạo về phương pháp tâm lý để hỗ trợ những người bị ù tai. Trong khi ước tính có gần 360.000 người bị ù tai ở Bắc Ireland và 9.000 trường hợp đã trải qua rối loạn nghiêm trọng đến cuộc sống của họ vì chứng bệnh này.