Hai nghiên cứu của Mỹ xác nhận mối quan hệ giữa mất thính giác và suy giảm nhận thức, đồng thời khẳng định kết quả của nghiên cứu đến từ Pháp, công bố vào năm 2015.

Các nghiên cứu xác nhận quan hệ giữa mất thính giác và suy giảm nhận thức

Mối quan hệ giữa mất thính giác và suy giảm nhận thức đã được xác nhận bởi hai nghiên cứu của Mỹ.

Một nghiên cứu đã phân tích 253 người (bao gồm cả nam giới và phụ nữ) đến từ Hạt Washington (Mỹ) bị mất thính lực ở mức độ trung bình hoặc nặng với những người không bị mất thính giác. Kết quả cho thấy, suy giảm nhận thức phổ biến hơn ở những người bị mất thính giác. Sự suy giảm nhận thức lớn nhất ở những người không đeo máy trợ thính .

Trong một nghiên cứu khác ở 133 người từ 50 tuổi trở lên, các nhà nghiên cứu nhận thấy, khiếm thính rất phổ biến ở người cao tuổi bị suy giảm nhận thức. Nghiên cứu cũng cho thấy, mặc dù tỷ lệ mất thính giác cao, nhưng việc sử dụng máy trợ thính còn thấp.

Hai nghiên cứu này hỗ trợ các nghiên cứu khác, đặc biệt là nghiên cứu của Pháp về “Giảm thính giác, trợ thính và suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi: Nghiên cứu 25 năm” xuất bản vào năm 2015. Nghiên cứu của Pháp được thực hiện trên 3.670 người được chọn ngẫu nhiên từ tuổi 65 tuổi trở lên. Nghiên cứu này phát hiện thấy rằng, mất thính giác có liên quan đến sự suy giảm nhận thức nhanh chóng ở người lớn tuổi. Nghiên cứu cũng ghi nhận rằng, việc sử dụng máy trợ thính gần như loại bỏ sự suy giảm nhận thức này.

Hải Hà