Một nghiên cứu thực hiện bởi tổ chức EHIMA (Hiệp hội các nhà sản xuất dụng cụ trợ thính Châu Âu) và Công ty nghiên cứu thị trường Anovum (trụ sở tại Thụy Sĩ) cho thấy: ở Châu Âu ngày càng nhiều người phải đeo máy trợ thính vì khả năng nghe bị suy giảm.

Tỷ lệ đeo máy trợ thính ngày càng gia tăng tại Châu Âu

Một nghiên cứu EuroTrak (là nghiên cứu toàn diện về suy giảm thính lực và sự phổ biến của máy trợ thính) được thực hiện bởi tổ chức EHIMA (Hiệp hội các nhà sản xuất dụng cụ trợ thính Châu Âu) và Công ty nghiên cứu thị trường Anovum, trụ sở tại Thụy Sĩ với sự tham gia của khoảng 14.000 đến 15.000 người đến từ mỗi nước Đức, Anh, Pháp, Thụy Sĩ. Thông qua các câu hỏi khách hàng cho thấy, tỷ lệ người dân Châu Âu bị suy giảm sức nghe và sử dụng dụng cụ trợ thính ngày càng gia tăng.

Ở Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, hơn 40% người nói rằng họ bị mất khả năng nghe và đang sử dụng máy trợ thính. Còn tại Pháp và Đức, hơn 1/3 số người bị giảm sức nghe báo cáo rằng, họ cũng đang dùng dụng cụ trợ thính này, thậm chí dùng 2 máy.

Cụ thể, tại Đức, tỷ lệ người mắc suy giảm thính lực, người sử dụng thiết bị trợ thính đã tăng từ 31,8% (năm 2009) lên 34% (năm 2012) và 34,9% vào năm 2015. Ở Anh, con số này cũng tăng lên theo từng năm: 38,6% (năm 2009); 41,1% (năm 2012) và 42,2% (năm 2015). Ở Thụy Sĩ, tỷ lệ này đã tăng từ 38,8% năm 2012 lên 41,4% vào năm 2015. Tại Pháp, năm 2015 con số này là 34,1%, gia tăng từ 29,8% trong năm 2009 và 30,4% năm 2012.

Cuộc khảo sát này cũng cho thấy, tỷ lệ những người sử dụng 2 máy trợ thính đang gia tăng ở tất cả các quốc gia. Tại Đức, tỷ lệ này đã tăng từ 66% lên 75%. Tại Pháp, con số này đã tăng từ 66% lên 70%. Ở Anh, từ 54% lên 61%. Ở Thụy Sĩ, có 72% trường hợp sử dụng 2 máy trợ thính.