Theo một nghiên cứu của Trung tâm Đại học Rotterdam (Hà Lan), có một mối quan hệ mạnh mẽ giữa tình trạng sức khoẻ và thính giác trong ở người cao niên.

Tình trạng sức khoẻ - Yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến thính giác của người cao tuổi

Trung tâm Đại học Rotterdam (Hà Lan) đã tiến hành thử nghiệm thính giác ở tần số thấp và tần số cao trên 3.315 người. Mục đích là để xem liệu tình trạng sức khỏe có ảnh hưởng đến bệnh mất thính giác ở người cao tuổi không?

Kết quả cho thấy, lối sống không lành mạnh có thể dẫn đến mất thính giác ở người cao tuổi. Cụ thể, ở cả nam giới và phụ nữ, việc hút thuốc hiện tại có liên quan đáng kể đến việc giảm thính giác. Huyết áp tâm thu cũng là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thính lực ở nam giới tham gia cuộc khảo sát. Mặt khác, phụ nữ có nguy cơ bị mất thính thính lực cao hơn nếu họ bị bệnh tiểu đường hoặc có chỉ số BMI cao.

Đối với cả nam giới và phụ nữ, tiêu thụ rượu cao dẫn đến mức độ giảm thính giác cao. Theo nghiên cứu, các yếu tố xã hội như trình độ học vấn thấp cũng ảnh hưởng đến thính giác.

Anh Tú